Specjalizacje

Nasi klienci działają w każdym z segmentów rynku, co stawia przed nami wymóg zapewnienia im kompleksowej obsługi prawnej. Ta kompleksowość przekłada się na oferowanie kilkudziesięciu specjalizacji, a wśród nich zarówno mających powszechne zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej klientów jak i wąskiej niszowej wiedzy eksperckiej.

Jednocześnie celem podniesienia efektywności obsługi oraz optymalizacji jej kosztów nasi specjaliści z różnych dziedzin prawa wchodzą w skład stałych lub tworzonych ad hoc zespołów obsługujących klienta.

Dowiedz się więcej o usługach KPMG w Polsce dotyczących różnych sektorów gospodarki na stronach specjalizacji branżowych.