Sukcesja i zarządzanie majątkiem

W naszej praktyce odnotowujemy rosnącą liczbę przedsiębiorców, którym udało się zbudować prężne firmy oraz zgromadzić znaczny majątek osobisty. W sposób naturalny pojawia się po ich stronie potrzeba skorzystania z owoców swojej pracy przy jednoczesnej kontynuacji prowadzenia biznesu. Odpowiadając na tę potrzebę oferujemy dwie kategorie usług:

Wsparcie sukcesji, obejmujące m.in.

  • doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z transferem firmy wewnątrz rodziny
  • doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z zapewnianiem pozycji ustępującego pokolenia
  • doradztwo i przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem zewnętrznych menedżerów

Zarzadzanie majątkiem, obejmujące m.in:

  • tworzenie i obsługę prawną holdingów zarządzających majątkiem osobistym
  • doradztwo prawne przy zakupie dzieł sztuki oraz innych aspektach związanych z rynkiem dzieł sztuki (wywóz, depozyty muzealne, wypożyczenie).
  • tworzenie i obsługę fundacji i innych podmiotów działających pro bono