Weryfikacja zgodności produktów z obowiązkami regulacyjnymi

Wraz postępem technologicznym i pojawianiem się na rynku coraz to nowszych rozwiązań i produktów, nieustannym zmianom podlega również otoczenie prawne. Zmiany w produkcji, dystrybucji i korzystaniu z produktów wymuszają odpowiednie nowelizacje przepisów regulujących wprowadzanie ich do obrotu oraz ich dalsze używanie. Na producentach, dystrybutorach, a nawet na samych użytkownikach produktów spoczywa szereg obowiązków prawnych, w tym administracyjnych, których niewykonanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, obejmujących również kary finansowe.

Jakie ostrzeżenia powinny znaleźć się na opakowaniu zabawki dla dziecka? Czym jest butelka miarowa? Gdzie umieścić w sklepie informacje o odbiorze zużytego sprzętu elektronicznego i baterii? Jak rozliczyć opłatę recyklingową od toreb foliowych? Które z produktów wymagają zgłoszenia do właściwej inspekcji przed rozpoczęciem ich sprzedaży? To tylko niewielka część dylematów, które codziennie rozwiązywać muszą przedsiębiorcy.

Wsparcie KPMG

 • Ocena kwalifikacji produktów w świetle przepisów prawa
 • Analiza aktualnych wymagań prawnych stawianych produktom wprowadzanym do obrotu
 • Weryfikacja prawna w zakresie zapewnienia zgodności produktów wprowadzanych do obrotu z aktualnymi wymaganiami prawnymi
 • Doradztwo w zakresie dostosowania się do obowiązków administracyjnych związanych z obrotem określonymi produktami
 • Wydanie raportu z wykonanej usługi wskazującego potrzebę podjęcia ewentualnych działań dostosowawczych
 • Pomoc prawna w sporządzaniu odpowiednich zgłoszeń, powiadomień, wniosków, sprawozdań itp. do właściwych organów / instytucji
 • Reprezentowanie producentów, dystrybutorów w postępowaniach przed właściwymi organami regulacyjnymi i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Korzyści:

 • Regulatory compliance – zapewnienie zgodności dystrybuowanego produktu w aktualnymi wymaganiami prawnymi
 • Ograniczenie ryzyka sankcji – ograniczenie ryzyka ewentualnych sankcji administracyjnych i karnych grożących z tytułu niewykonania obowiązków administracyjnych
 • Ograniczenie ryzyka innych kosztów – ograniczenie ryzyka poniesienia innych kosztów (np. kar umownych, odszkodowań, kosztów reputacyjnych)
 • Wykazanie należytej staranności – wykazanie przez firmę / członków zarządu należytej staranności w zakresie realizacji obowiązków administracyjnych
 • Podniesienie wiarygodności – podniesienie wiarygodności przedsiębiorcy dysponującego raportem z wykonanej usługi