Własność intelektualna i przemysłowa

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarczego korzystania z praw własności intelektualnej i własności przemysłowej.

Tego rodzaju dobra stanowią często niezwykle cenny, niematerialny składnik majątku przedsiębiorstw decydujący o ich renomie, rozpoznawalności, pozycji rynkowej i przewadze konkurencyjnej. Trudno znaleźć przedsiębiorcę, który w swojej działalności nie korzystałby z jakiegoś rodzaju praw własności intelektualnej lub z rezultatów twórczości swoich pracowników lub zleceniobiorców.

Świadczymy usługi w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony przed naruszeniami, prowadzenia sporów dotyczących tego rodzaju praw, zabezpieczania roszczeń oraz uzyskiwania i utrzymywania ochrony (dotyczy to wszelkiego rodzaju utworów, programów komputerowych, znaków towarowych, oznaczeń, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how i in.).

Zajmujemy się doradztwem obejmującym gospodarczą eksploatację oznaczeń produktów i usług (marki, brandy, logotypy itp.) oraz transferami technologii (proprietary rights, licencje) w obrocie krajowym i międzynarodowym. Doradzamy przy korzystaniu z praw autorskich na potrzeby promocji, reklamy, w Internecie i mediach.

Na szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym pomagamy w ochronie interesów naszych Klientów, zarówno w sporach sądowych jak i przed organami powołanymi do rejestracji i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Pomagamy Klientom w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, piractwa i podróbek oraz w występowaniu przeciw nieuczciwej reklamie.

W ramach przekształceń grup kapitałowych i restrukturyzacji podmiotów prowadzimy projekty optymalizacyjne w zakresie ponownego wykorzystania praw na dobrach niematerialnych.

Naszymi Klientami są renomowane sieci i centra handlowe, sieci detaliczne, dealerskie i franchisingowe, rynek mediów i reklamy.