Wyzwania dla pracodawców podczas pandemii

Wprowadzenie stanu epidemii, a w konsekwencji przyjęcie przez ustawodawcę szeregu rozwiązań prawnych mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zawartych m.in. w tzw. Tarczy antykryzysowej, jak również kolejne modyfikacje tych przepisów, sprawiły, że przedsiębiorcy znaleźli się w nowej rzeczywistości prawnej. Śledzenie zmieniających się przepisów, które wchodzą w życie niemal z dnia na dzień, jak również wytycznych organów nadzoru, jest prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zatrudniają pracowników. Niejednokrotnie nowe regulacje nakładające określone ograniczenia lub obowiązki na pracodawców, mają zastosowanie także do podmiotów, na rzecz których praca świadczona jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoją organizację pracy do nowych wymogów. Nowe rozwiązania prawne przyjęte na czas epidemii umożliwiają również przedsiębiorcom skorzystanie z określonych uprawnień i narzędzi formalno-prawnych.

 

Nasi prawnicy specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy oferują kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, a w szczególności w zakresie:

  • porozumień kryzysowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy i Tarczy antykryzysowej,
  • uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych,
  • modyfikacji warunków zatrudnienia (wypowiedzenia zmieniające) i uelastycznienia czasu pracy,
  • redukcji zatrudnienia (w tym także w ramach zwolnień grupowych),
  • przejmowania zakładów pracy,
  • przygotowywania dokumentacji wewnątrzzakładowej,
  • zagadnień dotyczących układów zbiorowych i postępowań ze stroną społeczną (związkami zawodowymi czy reprezentacją pracowników),
  • postępowań przed sądami pracy.