POLFARM Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny

Zapraszamy Państwa do udziału w kongresie, który odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku w Warszawie w Hotelu Mariott, al. Jerozolimskie 65/79 o godzinie 9:00.

Wystąpienie radcy prawnego Michała Komara będzie zatytułowane „Powrót do przestępstwa – o zmianach Prawa farmaceutycznego według Ministra Sprawiedliwości”.

Będzie ono dotyczyć poniższych kwestii:

  • Zmiany zasad odpowiedzialności za naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego,
  • Asysta Policji przy kontrolach / inspekcjach,
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa farmaceutycznego a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych,
  • System zarządzania „criminal compliance”
  • Projektowane regulacje w zakresie ochrony „sygnalistów”.