Spotkanie ,,Dystrybucja leków w aktualnych realiach prawnych”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w godzinach 9:00 – 16:45.

W trakcie konferencji podejmowana będzie tematyka dotycząca dystrybucji leków w aktualnych realiach prawnych.

Podczas wydarzenia, ekspert KPMG Michał Komar wygłosi prelekcję zatytułowaną „Powrót do przestępstwa” – o zmianach Prawa farmaceutycznego według Ministra Sprawiedliwości.

Prelegent podczas wystąpienia wypowie się w pożniższych kwestiach:

  • zmiany zasad odpowiedzialności za naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego
  • asysta Policji przy kontrolach / inspekcjach
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa farmaceutycznego a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
  • system zarządzania „criminal compliance”
  • projektowane regulacje w zakresie ochrony „sygnalistów”