Spotkanie prawne KPMG pt. „Jak podejść kompleksowo do PPK w organizacji?”

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu prawnym pt. „Jak podejść kompleksowo do PPK w organizacji?”, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku w KPMG, ul. Inflancka 4a w Warszawie.

W trakcie spotkania omówione zostaną podstawowe aspekty prawne oraz dotyczące zarządzania personelem wynikające z przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jakie weszły w życie od 2019 r.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części:

Część I: aspekty prawne wdrożenia PPK w firmie z uwzględnieniem omówienia marginesu negocjacyjnego przy umowach z instytucją finansową, wpływu nowego systemu na wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy oraz dokumentację RODO.

Część II: utrzymanie pracowników wyzwaniem większości firm w Polsce; aspekty organizacyjne wdrożenia PPK w przedsiębiorstwach.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kadry zarządzającej, dyrektorzy finansowi, główni księgowi oraz osoby odpowiedzialne za kadry i płace w przedsiębiorstwach.

Prelekcje poprowadzą eksperci KPMG z wieloletnią praktyką, na co dzień pracujący w dziale doradztwa prawnego oraz doradztwa gospodarczego: Rafał Krzyżak, Mikołaj Zdyb oraz Magdalena Stawska.