Tarcza antykryzysowa 3.0. a zmiany w zakresie prawa pracy

Tarcza antykryzysowa jest pakietem rozwiązań, który ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W dniu 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza 3.0), która modyfikuje niektóre z przyjętych dotychczas rozwiązań. Większość przepisów weszła w życie z dniem 16 maja 2020 r.

Najważniejsze zmiany wynikające z Tarczy antykryzysowej 3.0. z zakresu prawa pracy dotyczą:

  • zmian w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń,
  • wprowadzenia nowych przepisów w zakresie zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców,
  • zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników również dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego,
  • podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń o 25%,
  • zmian w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  • przyznania prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny dla żołnierzy zawodowych i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • przedłużenia terminów ważności dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, możecie Państwo znaleźć w poniższym Legal Alert.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej czy doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.