Tarcza antykryzysowa 4.0. a zmiany w zakresie prawie pracy

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która jest czwartą wersją pakietu rozwiązań mającego na celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.). Powyższa ustawa częściowo  modyfikuje niektóre z przyjętych dotychczas rozwiązań, a także wprowadza nowe.

Najważniejsze zmiany wynikające z Tarczy antykryzysowej 4.0. z zakresu prawa pracy dotyczą:

 • zmian w zakresie pracy zdalnej (uszczegółowienie przepisów),
 • możliwości skierowania pracownika na zaległy urlop bez konieczności uzyskania jego zgody,
 • ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy,
 • zmian w zakresie funkcjonowania ZFŚS,
 • zmian w zakresie obowiązywania umów o zakazie konkurencji,
 • możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego bez występowania o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia pracowników, bez konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy lub ogłoszenia przestoju ekonomicznego,
 • zmian w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • zmian w zakresie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g Specustawy),
 • możliwości powierzenia innej pracy pracownikom samorządowym,
 • zmian w zakresie uelastyczniania czasu pracy,
 • zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie, możecie Państwo znaleźć w Legal Alert, który możecie Państwo pobrać poniżej.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej czy doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.