Tarcza antykryzysowa z punktu widzenia prawa pracy

28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). W dniu 31 marca 2020 r., po wprowadzonych przez Senat poprawkach, prace nad Ustawą są kontynuowane w Sejmie.

Ustawa jest jednym z aktów prawnych wchodzących w skład pakietu funkcjonującego pod nazwą Tarcza antykryzysowa. Tarcza antykryzysowa stanowi pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Jednym z podstawowych filarów wchodzących w skład Tarczy antykryzysowej jest ochrona miejsc pracy, utrzymanie zatrudnienia w zakładach pracy oraz zapobieżenie zwolnieniom pracowników. Rozwiązania przewidziane w Tarczy antykryzysowej odnoszą się zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników.

W związku z kierowanymi do Kancelarii pytaniami dotyczących rozwiązań jakie niesie dla pracodawców Ustawa, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiając najważniejsze informacje wynikające z Tarczy antykryzysowej z punktu widzenia prawa pracy.

 

Informacje zawarte w niniejszym Legal Alert przedstawione są Państwu na podstawie tekstu Ustawy przyjętego przez Sejm w dniu 28 marca 2020 r.

Jednoczenie zaznaczamy, iż w związku z tym, że w Parlamencie trwają nadal prace nad Ustawą, niektóre z punktów przedstawionych w Legal Alert mogą ulec zmianie.

 

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną w powyższym zakresie na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszych najnowszych publikacji w zakresie rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników w związku z podejmowaniem działań przez organy państwowe mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanych pandemią koronawirusa na stronie Know Your Market.

Know Your Market

Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje propozycje zmian i rozwiązań zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej czy doradztwem w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.