V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”

W dniach 7-8 listopada odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”, organizowana przez Koło Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, w ramach której miejsce miał panel „Nowy paradygmat ładu korporacyjnego”.

Rozpoczął się on od wystąpień prelegentów – dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała referat pt. „Sztuczna inteligencja a ład korporacyjny – kluczowe wyzwania regulacyjne” oraz dr. Krzysztofa Grabowskiego, członka Instytutu Allerhanda, który wygłosił prelekcję pt. „Projekt prawa holdingowego. Dlaczego jest tak zły?”

Do debaty zaproszeni zostali ponadto inni eksperci – mec. Rafał Krzyżak z międzynarodowej kancelarii KPMG, zawodowo zajmujący się prawem handlowym, w tym obsługą fuzji i przejęć oraz dr Krzysztof Misiołek, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista w zakresie nauk o zarządzaniu.

Podczas dyskusji padło wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących np. wpływu sztucznej inteligencji, jaki z pewnością wywrze na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych, czy „zielonego ładu”, o którym mówiła dr Elżanowska-Weber. Debata objęła także kwestie nowego projektu prawa holdingowego, którego krytyczną analizę przedstawił dr Grabowski. Pomimo zróżnicowania tematyki wystąpień moderator panelu – dr Ariel Mucha związany z Instytutem, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zadbał o bardzo ciekawą wymianę zdań i wspólną dyskusję nad tym, jak ład korporacyjny pod wieloma aspektami będzie kształtował się w najbliższych latach.