Ważne, aby każdy talent został dobrze wykorzystany

Elżbieta Dobrzyńska-Bajger
Dziennik Gazeta Prawna, 28 czerwca 2013

W jakim charakterze młodzi absolwenci studiów prawniczych podejmują pracę w KPMG?

Nie trzeba być absolwentem, aby zacząć swoją przygodę z KPMG. Możliwe jest to już dla studentów ostatnich lat studiów. KPMG oferuje im bogaty program staży i płatnych praktyk w celu zapoznania się z pracą w realnym kontak­ cie z naszymi kontrahentami i zweryfikowania swoich wyobrażeń na jej temat. W zależności od zainteresowań absolwenci studiów prawniczych rozpoczynają pracę w KPMG w departamencie podatkowym lub w kancelarii prawniczej. Już ten pierwszy wybór wpływa na przyszłą ścieżkę rozwoju zawodowego. Młody człowiek, który marzy o doradztwie podatkowym, będzie dążył do uzyskania uprawnień doradcy podatkowego, a pracownik kancelarii – tytułu radcy prawnego lub adwokata. Ale zdarza się też, że życie weryfikuje pierwotne plany i niedoszły podatkowiec staje się świetnym prawnikiem naszej kancelarii, a z kolei zdeklarowany cywilista wybitnym doradcą w naszej firmie podatkowej. Ważne, aby talent został wykorzystany we właściwy sposób, a satysfakcja z wykonywanej pracy była obustronna.

Czy – oprócz dobrej pracy – absolwenci prawa mogą też liczyć na rozwój zawodowy wspierany przez pracodawcę?

Podstawowym celem młodego pracownika jest na ogół jak najszybsze zdobycie uprawnień zawodowych. Wpisuje się to idealnie w politykę i oczekiwania naszej firmy, bowiem zależy nam na tym, by nasi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Wspieramy ich w tym dążeniu. Dzięki temu możemy powierzać im coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Jednak zdobycie uprawnień to jedynie koniec pewnego etapu. KPMG stwarza większe możliwości rozwoju – udostępnia różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne, zarówno merytoryczne, jak i w zakresie umiejętności miękkich, a młodym, ambitnym pracownikom otwiera drzwi do nawiązania współpracy z zagranicznymi oddziałami firmy, której działania mają zasięg globalny. Nasi prawnicy, o ile będą zainteresowani taką możliwością, mogą skorzystać z czasowego oddelegowania do pracy do któregoś z biur zagranicznych. Pomaga to nie tylko w zdobyciu nowych umiejętności merytorycznych, lecz także w zdobyciu doświadczenia w pracy często w zupełnie innym środowisku biznesowym lub kulturowym.

Jak w praktyce wyglądają kariery prawników, którzy podjęli pracę w KPMG?

Przed młodym prawnikiem, który do nas trafia, staje wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Osoby z dużym potencjałem mogą liczyć na dynamiczny rozwój zawodowy – nie tylko przez udział w interesujących merytorycznie projektach, ale również w szkoleniach czy przez współpracę z takimi pracownikami naszej firmy, których celem jest wspomaganie ich na początku kariery. Uruchomiliśmy Buddy Program, który ma za zadanie wspierać młodych pracowników przez koleżeńską pomoc i wręcz początkową asystę ze strony nieco tylko starszych, ale już bardziej doświadczonych kolegów. Znacząco ułatwia to zawodowy start w nowym środowisku i wejście w struktury firmy.

Stawiamy również na rozwój kompetencji i umiejętności miękkich. Wiąże się to z kolejnymi zadaniami i rolami, jakie młody prawnik napotyka na swojej ścieżce kariery. Po okresie uczenia się od innych przychodzi etap, gdy obejmuje zadanie bycia przełożonym dla młodszych stażem pracowników. Pojawiają się nowe obowiązki, nowe role, do których też trzeba się przygotować. Powstaje konieczność nabycia umiejętności negocjacyjnych sprzedażowych czy prezentacyjnych. To kolejne wyzwania dla młodych, ale w sprostaniu im mogą Uczyć na pomoc innych pracowników. Zdecydowanie nie można się u nas nudzić.

KPMG działa w Polsce już ponad 20 lat i mamy pracowników, którzy rozpoczynali jako studenci, dochodząc do pozycji partnerskich. Niektórzy z podejmowali się innych wyzwań, by po kilku latach wracać do nas. Zatem nie tylko sam charakter pracy, ale i atmosfera firmy powoduje, że tak wiele osób łączy swoje osobiste cele i aspiracje zawodowe z KPMG.

Jak wygląda typowa ścieżka rozwoju zawodowego prawników w KPMG?

Każdy pracownik może liczyć na indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzięki systemowi rocznych ocen, otrzymujemy informację zwrotną, na jakim etapie rozwoju zawodowego znajduje się każdy z pracowników. Oni z kolei otrzymują informację, nad jakimi umiejętnościami muszą popracować, aby móc osiągnąć kolejne cele zawodowe. Praktyka ta pozwala odpowiednio ukierunkować aspiracje zawodowe poszczególnych pracowników i określić zadania w zakresie rozwoju tych umiejętności, które są potrzebne tu i teraz, na obecnym, a nie innym etapie rozwoju.

A na ile uzasadnione jest twierdzenie, że ukończenie studiów prawniczych to dobra trampolina do kariery w biznesie?

Mówi się czasem, że same studia prawnicze jeszcze nie dają żadnego zawodu. Z pewnością jednak dają wiele różnych możliwości. Trzeba tylko po skończeniu studiów natychmiast wykorzystać najważniejsze z nich. Z pewnością młodzi prawnicy nie są pozbawieni możliwości osiągnięcia sukcesów w sferze biznesowej. Doradztwo podatkowe czy konsulting prawny należą do tych opcji. Oczywiście nie tylko studia prawnicze, ale i wiele innych kierunków studiów otwiera drzwi do kariery, również do kariery w biznesie. Jednak prawo dla osób o właściwych predyspozycjach i odpowiedniej determinacji po prostu otwiera je szerzej.

Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG w Polsce. Ponadto wszystkie przedstawione w tekście informacje mają ogólny charakter, a intencją autorów nie było ich odniesienie do jakichkolwiek podmiotów i osób.