Wdrożenie przepisów regulujących reklamę wyrobów medycznych

Nowa ustawa o wyrobach medycznych (z 7 kwietnia 2022 r.) wprowadza przepisy o reklamie wyrobów medycznych. Dotychczas, przepisy wcześniejszej ustawy o wyrobach medycznych (z 2010 r.), jak przepisy rozporządzeń UE dot. wyrobów medycznych (nr 2017/745 i 2017/746), nie zawierały szczegółowych regulacji w zakresie reklamy wyrobów
medycznych / wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Ograniczały się w tym zakresie do sformułowania zakazu działań informacyjnych / reklamowych wprowadzających w błąd.