Webcast KPMG: Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami i pracownicy

Pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wykonywanie umów staje się często niezwykle utrudnione lub niemożliwe, konieczna może być również istotna zmiana organizacji pracy.

Podczas pierwszej części webinarium opowiemy jakie rozwiązania mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią nie są w stanie wykonać umów oraz przez przedsiębiorców, których kontrahenci nie wykonują swych zobowiązań. Druga część webinarium zostanie poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracodawcy oraz nadzwyczajnym rozwiązaniom w zakresie prawa pracy wprowadzonym w związku z pandemią.

Webcast odbędzie się 3 kwietnia w godzinach 14:55 – 15:55.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zakres tematyczny:

Pandemia jako siła wyższa – umowy z kontrahentami:  

 • klauzule kontraktowe dotyczące siły wyższej,
 • rozwiązania z KC dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnej zmiany stosunków,
 • zmiany prawa dotyczące najmów komercyjnych,
 • zmiany w/z terminów materialnoprawnych i postępowań sądowych. 

Pandemia jako siła wyższa – pracownicy: 

 • dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • zmiany w czasie pracy,
 • zawieszenie okresowych badań lekarskich,
 • dodatkowe rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

 

Prelegenci:

 • Michał Komar, radca prawny, Senior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce
 • Mikołaj Zdyb, radca prawny, of Counsel, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

https://home.kpmg/pl/pl/home/events/2020/04/webcast-pandemia-jako-sila-wyzsza-umowy-z-kontrahentami-i-pracownicy.html