Webcast KPMG: Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika | 23 lutego

Webcast koncentrował się na problematyce przetwarzania wizerunku pracownika z punktu widzenia pracodawcy, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz poszanowania dóbr osobistych. Firmy każdego dnia na wiele sposobów wykorzystują wizerunek pracowników na przykład w ramach swojej wewnętrznej komunikacji, w szeroko pojętym marketingu lub rozpowszechniając wizerunek utrwalony podczas imprez lub dni otwartych. W takich sytuacjach, po stronie pracodawcy zaistnieje konieczność przyjęcia praktyk, które będą ograniczały ryzyko naruszenia autonomii pracownika i przysługujących mu praw, które wynikają ze szczegółowych regulacji.

Webcast  „Prawne aspekty ochrony wizerunku pracownika” odbył się 23 lutego w godz. 11:00 – 12:00.

Zakres tematyczny:

  • typowe sytuacje, w których może dochodzić do wykorzystywania wizerunku pracownika;
  • do jakich działań będzie uprawniony pracodawca, zarówno na etapie rekrutacji, jak i zatrudnienia;
  • prawne wymogi dotyczące pozyskiwania zgód pracowników na wykorzystanie wizerunku.

Prelegent: Michał Sieroń, Associate, Radca prawny, KPMG LAW D.Dobkowski sp.k.