Wygrana przed Sądem Unii Europejskiej

Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak (Partner Associate) z Kancelarii Prawnej D.Dobkowski sp.k. reprezentował Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo w sporze sądowym pomiędzy Komisją Europejską a Gminą Miasto Gdynia oraz Portem Lotniczym Gdynia Kosakowo sp. z o.o. w sprawie T-263/15.

Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej 2014/883/UE z dnia 11 lutego 2014 roku , która wstrzymała w 2014 roku możliwość przekształcenia gdyńskiego lotniska z wojskowego na wojskowo-cywilne.

W dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Unii Europejskiej przychylił się do stanowiska Gminy Miasta Gdynia oraz Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, stwierdzając nieważność decyzji Komisji Europejskiej. Od tego wyroku odwołanie wniosła Komisja Europejska.

Radca prawny Przemysław Kamil Rosiak specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, w szczególności z zakresu ochrony konkurencji i pomocy publicznej. Sprawa Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo przed Sądem Unii Europejskiej jest jedną z wielu spraw, w jakich świadczył pomoc prawną przed organami Unii Europejskiej. Reprezentuje klientów również w postępowaniach przed Komisją Europejską, jak i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

by dowiedzieć się więcej na temat Prawa Ochrony konkurencji i pomocy publicznej zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi usługi.