Wyroby medyczne – nowe rozporządzenia – aspekty prawne

Konferencja dotycząca wyrobów medycznych – stan obecny oraz perspektywa zmian

Serdecznie zapraszamy na konferencję dotycząca wyrobów medycznych – stan obecny oraz perspektywa zmian na której wystąpi Michał Komar (Associate, radca prawny), który przedstawi tematy związane z nowymi przepisami UE regulującymi obrót wyrobami medycznymi.

Michał Komar będzie opowiadał o:

  • systemie niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych (UDI);
  • europejskiej bazie danych Eudamed;
  • zmianach w ocenie medycznej wyrobów medycznych;
  • zmianach zasad współpracy z jednostkami notyfikowanymi;
  • nadzorze po wprowadzeniu do obrotu.

Na konferencji głównymi tematami będą:

  1. Incydenty medyczne i działania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów medycznych – stan obecny i perspektywa zmian.
  2. Nowe przepisy UE regulujące obrót wyrobami medycznymi.
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 i 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych i w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Więcej informacji na temat konferencji uzyskanie Państwo na stronie Medical Pro Events [strona].