Zmiany dotyczące delegowania pracowników opublikowane

W celu zapewnienia zgodności obowiązujących przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Sejm w dniu 14 sierpnia 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 września 2020 r. W związku z powyższym, przypominamy o najważniejszych zmianach w przepisach w tym zakresie.

Ustawa przewiduje między innymi:

  • rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika na i z terytorium RP,
  • rozszerzenie zakresu obowiązkowych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych w podstawowym okresie oddelegowania,
  • zagwarantowanie pracownikowi delegowanemu określonych warunków zatrudnienia po upływie podstawowego okresu oddelegowania oraz wprowadzenie nowych regulacji dotyczących przedłużenia obowiązywania minimalnych warunków zatrudnienia, tj. tzw. „umotywowanego powiadomienia”,
  • rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy,
  • zmiany w przepisach karnych.

Jak możemy pomóc?

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie delegowania pracowników, rekomendujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy polegającej na weryfikacji warunków zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Nasi specjaliści oferują kompleksowe doradztwo prawne w zakresie polskiego prawa pracy, w szczególności dotyczące warunków zatrudnienia pracowników.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy. Od wielu lat świadczymy specjalistyczną pomoc prawną na rzecz największych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem lub mają pytania, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.